Begeleiding

DBC de Stek bied begeleiding aan binnen instellingen maar ook voor particulieren.

Heeft u personeel-tekort door bijvoorbeeld ziekte, neem dan contact met ons op en wij helpen u om uw bezetting weer op peil te krijgen. 

Alle begeleiders die via DBC de Stek werkzaam zijn, zijn volledig gediplomeerd en getraind