DBC de Stek is opgericht in 2015, door Maarten Hordijk, al 15 jaar werkzaam als pedagogisch werker bij verschillende instellingen.

Met werkervaring als persoonlijk begeleider van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, als coach bij een ambulant team en als activiteitenbegeleider met o.a. WMO cliënten, is de start van een eigen onderneming in de zorg de volgende stap. 

Al geruime tijd speelde de gedachte om zelfstandig te ondernemen binnen de zorg voor mensen met een beperking. 

Met de start van DBC de Stek kan wordt deze droom verwezenlijkt en kan de visie op de zorg in praktijk gebracht worden.

Visie

Ieder individu wil gezien en begrepen worden en heeft behoefte aan een zinvolle dag invulling. Als dit niet het geval is kunnen er problemen ontstaan. 

Het uitgangspunt bij DBC de Stek is dat mogelijkheden van de persoon centraal staan. Het werk en het tempo sluiten aan op het individu en niet andersom.

Erkenning en waardering vanuit de omgeving van het individu zijn nodig om tot zelfontplooiing te komen. Op basis van een overlegmodel met de werknemer en zijn ondersteunend systeem wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van werken 

CV Maarten Hordijk
CV_M Hordijk.pdf (164.66KB)
CV Maarten Hordijk
CV_M Hordijk.pdf (164.66KB)