Kind en Jeugd

Voor de kinderen en jeugdigen ligt het accent op ontwikkeling en de mogelijkheid het maximale uit jezelf te kunnen halen elke dag weer.

De dagbesteding is voor kinderen en jeugdigen die binnen de onderwijssetting (regulier of speciaal) vast gelopen zijn. Soms zijn zij in afwachting van een passende onderwijsplek, dagbehandeling, klinische opname of eventuele permanente plek in een zorginstelling

Voor deze kinderen is het van belang dat er een zinvolle en gestructureerde dag invulling is, waarbij er aandacht is voor het ontwikkelen van schoolse-en sociale vaardigheden maar ook ruimte is voor (re)creatieve en assisterende (arbeidsmatige) activiteiten.